Spiller med piller

UiS har laget et eget dataspill til å trene sykepleierstudentene i et livsviktig fag. Spillingen gir resultater.

– Jeg tror absolutt at Pillespillet var med på å hjelpe meg med å få alt rett på eksamen i medikamentregning første gang. Det er en veldig god måte å lære på. Å spille er bedre og helt annerledes enn å bare sitte med ei bok, sier sykepleierstudent Tea Leonardsen ved UiS.

– For å skjønne medikamentregning må du knekke en kode. Det føler jeg at Pillespillet hjalp meg med, fortsetter hun.


Stryker sjeldnere
– Spillet har en effekt på studentenes læring. De som har spilt mye stryker sjeldnere på eksamen, sier professor Brynjar Foss ved Institutt for helsefag, UiS.

Han har forsket på hvordan Pillespillet slår ut for studentene.

Spillet er utviklet av UiS sin avdeling for nettbasert opplæring, NettOp, i samarbeid med Foss og fagfolk fra Universitetet i Agder. Å kunne dosere riktig er livsviktig for sykepleiere. Derfor kreves det alt rett på eksamen i medikamentregning for å bli sykepleier.


Populære e-kompendier
Pillespillet er et av flere elektroniske verktøy som benyttes på bachelor i sykepleie. Andre digitale verktøy er e-kompendier, videoforelesninger, digitale flervalgsprøver og podcast-er på Itunes U. Våren 2014 ble et eget nettkurs i legemiddelregning lansert. Studentene bruker også simuleringsverktøyet SimPad når de øver seg på praktiske prosedyrer. Blant verktøyene er e-kompendiene aller mest populære.

De inneholder lydfiler, bilder, animasjoner, interaksjoner, enkle prøver og tekst. I sin forskning finner Brynjar Foss at blant både tradisjonelle og nyere læringsverktøy er e-kompendiet det verktøyet studentene liker best. Dernest kommer forelesninger og digitale flervalgsprøver.


Jobber målrettet

Studentene Malin Theissen og Emilie Vinnes på sykepleierutdanningen er klare på hva som er fordelen med læringsverktøyet:

– E-kompendiene konsentrerer seg mer presist om det vi skal lære. Vi jobber mer målrettet. Og vi kan sitte på bussen eller hvor som helst og se og høre det vi skal lære. Vi trenger ikke dra på tunge tekstbøker, men har tilgang via pc, Ipad og mobil, sier Vinnes.

– De er veldig visuelle og lette å bruke. Vi bruker dem hver dag, sier Theissen.


Forskning
Brynjar Foss’ forskning på Pillespillet presenteres i artikkelen «Digital gamebased learning: a supplement for medication calculation drills in nurse education» publisert i tidsskriftet E-learning and Digital Media nr. 1, 2014. Forskningen på e-kompendier presenteres i “Rich media e-compendiums: A new tool for enhanced learning in higher education” i European Journal of Open, Distance and E-Learning (2013, volum 16).

Del saken: